Poštovani mještani !

Podsjećamo Vas da od srpnja 2014. Općina  Sopje
vrši prikupljanje odvojenog otpada zbog prilagodbe novom Zakonu o
gospodarenju otpadom (NN 94/13) i prije svega radi zaštite okoliša!
U cilju učinkovitije zaštite okoliša i smanjivanja ukupne količine
otpada, Općina Sopje postavila je u vašem mjestu PVC kontejnere
za odvojeno  skupljanje korisnog otpada.
Stoga vas najljubaznije molimo da  u svojim domaćinstvima razdvojite

korisni otpad  od nekorisnog, a sve ono što se može reciklirati
odložite u za to predviđene spremnike.

Razdvaj se staklo, papir - karton i plastika, a na centru Sopja
možete odložiti metal i elektronički otpad u SMEĐI kontejner!