Na temelju članka 39. Odluke o postupku izbora za članove vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Općine Sopje 1/14), nakon provedenih izbora 09.ožujka 2014., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sopje utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Rezultati izbora za članice/članove vijeća mjesnih odbora Općine sopje

Rezltati izbora za članice/članove vijeća mjesnog odbora GORNJE PREDRIJEVO (60)

Rezltati izbora za članice/članove vijeća mjesnog odbora GRABIĆ (61)

Rezltati izbora za članice/članove vijeća mjesnog odbora JOSIPOVO (62)

Rezltati izbora za članice/članove vijeća mjesnog odbora KAPINCI (63)

Rezltati izbora za članice/članove vijeća mjesnog odbora NOVA ŠAROVKA (64)

Rezltati izbora za članice/članove vijeća mjesnog odbora NOVAKI (65)

Rezltati izbora za članice/članove vijeća mjesnog odbora SOPJE (66)

Rezltati izbora za članice/članove vijeća mjesnog odbora ŠPANAT (67)

Rezltati izbora za članice/članove vijeća mjesnog odbora VAŠKA (68)