REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SOPJE

KLASA:013-03-08-01/11-01/03
UR.BROJ: 2189/10-08-11-03
Sopje, 10. srpnja 2011.

Temeljem čl. 52., 53. i 63. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Sopje nakon provedenih izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Sopje održanih dana 10. srpnja 2011. godine, utvrđuje i

OBJAVLJUJE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SOPJE

I. U popis birača Općine Sopje bilo je upisano 245 birača srpske nacionalne manjine, a glasovalo je 18 birača.

Važećih glasačkih listića je bilo 18, a nevažećih 0.

II. Temeljem glasovanja za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Sopje utvrđeno je da je na izbornoj listi kandidat:

1. MILAN BOSIĆ, dobio 13 glasova;
2. MILAN JOLDŽIĆ, dobio 13 glasova;
3. RADOVAN JURIŠIĆ, dobio 17 glasova;
4. RANKO KRNJAIĆ, dobio 14 glasova;
5. BOŠKO VUČKOVIĆ, dobio 15 glasova;
6. MITAR VUČKOVIĆ, dobio 14 glasova.

III. Utvrđuje se da su za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Sopje izabrani:

1. RADOVAN JURIŠIĆ
2. BOŠKO VUČKOVIĆ
3. RANKO KRNJAIĆ
4. MITAR VUČKOVIĆ
5. MILAN BOSIĆ
6. MILAN JOLDŽIĆ
Zadnja Promjena ( Četvrtak, 14. Srpanj 2011. )

Ovdje možete preuzeti dokument REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SOPJE u