sopje logo cut

Na temelju članka 34. Statuta Općine Sopje («Službeni glasnik» Općine Sopje br.  1/13) i članka 33. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sopje („Službeni glasnik Općine Sopje“ br. 2/01 i 1/13).

S A Z I V A M

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sopje za srijedu, 24. kolovoz 2016.  godine  s početkom rada u  20,00  sati, u vijećnici Općine Sopje, K. Tomislava 20.

         Za sjednicu predlažem slijedeći

         D n e v n i   r e d:

  1. Aktualni sat;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća;
  3. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Sopje za 2016.godinu;
  4. Razmatranje i usvajanje Izvješća Državnog ureda za reviziju za 2015.godinu;
  5. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude Pro-ping d.o.o. Pitomača za postavu opreme i usluge interneta ;
  6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga Povjerenstva za nabavu roba, radova i usluga za odabir koncesionara za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada sa područja Općine Sopje.

Molimo vijećnike da se odazovu ovom  sazivu, a o eventualnoj spriječenosti i nedolasku da  obavijeste Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje ili Predsjednika Općinskog vijeća zaključno s danom održavanja sjednice.

Predsjednik:

Ivo Horvat