U sklopu provedbe Projekta razvoja širokopojasnog interneta na području Općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci započela je distribucija letaka radi dostave suglasnosti korisnika za izvedbu priključaka svjetlovodne mreže do objekata.

Sve informacije o izvedbi priključaka svjetlovodne mreže nalaze se u letku koji će biti dostavljen na adrese korisnika. U slučaju da niste dobili letak na vašu kućnu adresu, u prilogu se nalazi elektronička verzija letka (PDF). Suglasnosti za izvedbu priključaka se dostavljaju putem e‑maila na elkomnetdoo@gmail.com ili osobno u ured Općine.