OPĆINA SOPJE      I     MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE  RH

ORGANIZIRAJU u SOPJU (velika sala)
dana 18.05.2017. godine u 17,30 sati

T R I B I N U

O KORIŠTENJU SREDSTAVA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE

 

Gost: Ministar poljoprivrede RH
Gosp. TOMISLAV TOLUŠIĆ

 

Na Tribini će biti riječi o mjerama ruralnog razvoja i novim natječajima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske i :

*Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća;
*Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo;
*Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.
-------------
Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike, vlasnike OPG-a i građane da sudjeluju u radu Tribine.