Općinsko vijeće općine Sopje  održalo je 12.sjednicu na kojoj su usvojeni slijedeći akti:

Odluka o izgradnji vodovodne mreže G. Predrijevo;
Odluka o raspolaganju nekretninama Općine Sopje;
Odluka o načinu financiranja javnih potreba Općine Sopje;
Kriteriji vrednovanja programa, projekata, manifestacija i građanskih inicijativa za zadovoljenje javnih potreba Općine Sopje;
Odluka o prijenosu vlasništva nad vodnim građevinama na tvrtku Komrad d.o.o. Slatina;

Akti će biti objavljeni u Službenom glasniku br. 2/15.