Na 24. sjednici Općinskog vijeća Općine Sopje koja je održana u UTORAK, 27. prosinca 2016. godine s početkom rada u 12,00 sati, u vijećnici Općine Sopje usvojeni su slijedeći akti:

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sopje;
Odluka o gradnji mrtvačnice Španat;
Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana Proračuna Općine Sopje za 2016.god.;
Odluka o Planu Proračuna Općine Sopje za 2017.godinu s projekcijom za 2018. i 2019.godinu;
Odluka o izvršavanju Plana proračuna Općine Sopje za 2017.godinu;
Plan razvojnih programa Općine Sopje za 2017.godinu;
Programi potreba u sportu, kulturi, socijalnoj skrbi, obrazovanju i djelatnostima CZ-e;
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.;
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
Program korištenja sredstava legalizacije u 2017.godini
Program utroška šumskog doprinosa za 2017.g.
Odluka o visini naknade za korištenje Društvenih domova Općine Sopje;
Analiza stanja sustava CZ u Općini Sopje za 2016.g.
Smjernice razvoja sustava CZ za 2017.godinu;
Plan razvoja sustava CZ-e za 2017.godinu s trogodišnjim fin. učincima;

Na kraju sjednice Predsjednik Vijeća gosp. Horvat zahvalio se vijećnicima na suradnji u 2016.godini i poželio svima puno osobnog i poslovnog uspjeha.