U naselju Nova Šarovka zasjala je nova javna rasvjeta. HEP DP Elektra – Pogon Slatina izvršila je rekonstrukciju električne mreže sa betonskim stupovima i novim elektro-vodovima, a Općina Sopje je kupila nova energetski učinkovita rasvjetna tijela, te platila njihovu ugradnju.

U ovo blagdansko vrijeme nova rasvjeta najljepši je poklon mještanima Nove Šarovke koji su do sada imali svega nekoliko aktivnih žarulja na kućama koje su činile javnu rasvjetu.