Uz 4. svibnja, Dan Općine Sopje i blagdan općinskog zaštitnika sv. Florijana

 

Razgovor s  Josipom Granjašem, načelnikom Općine Sopje

 

 

Obilježavanje Dana Općine prilika je za  rezimiranje jednogodišnjeg rada. Čemu ste posvetili najviše aktivnosti?

Općina Sopje kao jedinica lokalne samouprave obavlja, sukladno zakonu, niz poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a odnose se na prostorno i urbanističko planiranje, poticanje razvoja gospodarstva, komunalne djelatnosti, uređenje naselja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, brigu o djeci i mladima, skrb za stare, nemoćne i socijalno najugroženije građane te poticanje rada udruga kroz kulturne, sportske i druge aktivnosti.

 

Za sve ove aktivnosti treba u proračunu imati osigurana sredstva. Koliko iznosi općinski proračun?

U 2014. godini općinski je proračun premašio je pet milijuna kuna, a približno toliko sredstava očekujemo i  u ovoj godini. Ta su sredstva dovoljna za naše osnovne djelatnosti, dok znatno veća sredstva za kapitalne investicije osiguravamo iz drugih izvora.

 

Kada je riječ o komunalno – infrastrukturnim projektima i aktivnostima koje biste ocijenili najznačajnijima u proteklom, jednogodišnjem razdoblju.

Svojim projektima općinska vlast nastoji stvoriti povoljno okruženje za ravoj gospodarstva, prvenstveno poljoprivrede i turizma kroz obiteljska gospodarstva, obrte i trgovačka društva. U tome su najznačajniji kapitalni investicijski infrastrukturni projekti. Nastavili smo započeti projekt plinofikacije općine. U tijeku su radovi na glavnom plinovodu Nova Šarovka – Sopje u duljini od 4 kilometra. U nastavku projekta izgradit će se i 6,5 kilometara sekundarne mreže u naseljima Sopje i Sopjanska Greda. Prema predviđanjima poduzeća HEP –Plin, koncesionara i distributera plina na sopjanskom području, radovi na izgradnji glavne i sekundarne mreže vrijedni više od milijun kuna trebali bi biti završeni do srpnja ove godine.

Pripremili smo projektnu dokumentaciju za izgradnju vodovoda u Gornjem Predrijevu i taj ćemo projekt vrijedan 380.000 kuna realizirati većim dijelom iz općinskog proračuna.

Iz proračuna smo finacirali za popravak nerazvrstanih cesta 400.000 kuna u prošloj, a toliko planiramo uložiti i ove godine.

Za sva smo naselja nabavili eko-kontejnere iz  sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i općinskog proračuna.

Kada je riječ o društvenim domovima, najveći je projekt završetak Mjesnog doma u Grabiću za koji je općina osigurala 150.000 kuna, a Fond ruralnog razvoja 320.000 tisuća. Za održavanje i uređenje mjesnih domova prošle smo godine osigurali sto tisuća kuna, a u ovogodišnjem proračunu po 20 tisuća kuna za sve domove u ostalim selima na sopjanskom području.

Za izgradnju kuća oproštaja lani je kupljeno zemljište i izrađen projekt za Španat, te projekt za Kapince. U tijeku je pribavljanje građevinskih dozvola za ta naselja i za Josipovo. Vlasitim sredstvima planiramo izgraditi ove godine jednu od te tri planirane mrtvačnice.

Redovito vodimo računa o održavanju i uređenju naselja na čemu smo prošle godine imali zaposleno šest radnika kroz javne radove, a ove godine planiramo ih zaposliti 10. U uređenje devet naselja i središnjeg dijela Sopja uložili smo u 2014. godini više od dvijesto tisuća kuna.

 

U kojoj je fazi pilot projekt navodnjavanja Kapinci – Vaška?

Općina Sopje pretežno je poljoprivredno orijentirana općina. Kao takvoj jedna od glavnih smjernica razvoja ovog područja je poljoprivreda. Stavljanje u funkciju sustava za navodnjavanje na površini od  1260 hektara Kapinci - Vaška od velike je važnosti za ciljeve daljnjeg razvoja poljoprivrede, ali i boljeg života seljaka, a po uzoru na poljoprivredno razvijene europske zemlje. Taj  pilot projekt koji je započeo prije deset godina vrijedan je šezdesetak milijuna kuna i nadamo se da će do kraja ove godine, kako je i planirano, biti završen.

 

Općina Sopje ima brojne pretpostavke za turistički razvoj

Veliku mogućnost vidimo i u razvoju ruralnog turizma za što, zahvaljujući našem položaju uz Dravu, prelijepom prirodnom okruženju i bogatom tradicijskom kulturnom nasljeđu, Sopje ima velike potencijale. Lovni i ribolovni turizam, ali i kulturni, zdravstveni, sportski i rekreacijski već imaju svoje mjesto u turističkoj ponudi.

 

Za daljni razvoj treba izraditi razne prostorno-planske i strateške dokumente

U cilju što kvalitetnijeg gospodarskog napretka i poboljšanja uvjeta življenja za sve naše stanovnike izrađujemo Strateški plan razvoja Općine Sopje kao temeljni dokument koji će nam u izradi projekata omogućiti veći pristup europskim fondovima. Proveli smo Izmjene prostornog plana općine i pripremamo parcelizaciju poduzetničke zone u G. Predrijevu za potencijalne investitore.

 

Pripremate li projekte za kapitalne investicije?

Pripremili smo i pripremamo ukupno deset  kapitalnih investicijskih projekata među kojima su: Izgradnja sunčane elektrane Sopje1, Rekonstrukcija i modernizacija komunalne infrastrukture, Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u G. Predrijevu, gradnja kuća oproštaja u Josipovu, Kapincima,  Španatu, nastavak uređenja Dravske šetnice i uređenje ceste Novaki – N. Đota, uređenje općinskog središta u Sopju, projektiranje ceste do Izletišta Drava...

Ukupna je vrijednost tih projekata oko 20 milijuna kuna. Neki su od njih već nominirani na natječaje za financiranje, a preostale planiramo kandidirati.

 

Istaknuli ste na početku razgovora da je važna zadaća lokalne samouprave briga o djeci i mladima.

Točno. Tu brigu provodimo na razne načine. Za svako novorođeno dijete darujemo obitelji 2.000 kuna, sufinanciramo prijevoz ičenika srednje škole, osigurali smo prošle godine sredstva za stipendiranje tri studenta, za blagdan Sv. Nikole darujemo djeci prigodne poklone, sufinanciramo Visoku školu u Virovitici. Za te smo namjene prošle godine izdvojili 140.000 kuna. Uredili smo dječja igrališta u Španatu i Grabiću. Potičemo rad brojnih kulturnih, sportskih, humanitarnih udruga i uključivanje djece i mladih u njihov rad. Za sve te djelatnosti izdvojili smo više od 350.000 tisuća kuna u prošloj godini.

 

Kako brinete o starim i nemoćnim žiteljima općine i socijalno ugrošenim osobama i obiteljima?

U sklopu socijalnih programa najznačajniji su projekti pomoći u kući osobama s invaliditetom i starim i nemoćnim osobama što ih već nekoliko godina provodimo u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom iz Slatine i slatinskim gradskim društvom Crvenog križa.

Direktno pomažemo obiteljima i kućanstvima naknadama, olakšicama i nabavom ogrjeva. Za te smo namjene prošle godine osigurali 130.000 kuna. Valja istaknuti da za programe socijalnih usluga UOSI Slatina i Crveni križ osiguravaju sredstva većim dijelom iz europskih fondova i nadležnog ministarstva, a mi ih sufinanciramo.

 

Vaša poruka na kraju razgovora?

Želim ovom prigodom zahvaliti svima koji nam nesebično pomažu u radu i sudjeluju u realizaciji naših programa: saborskom zastupniku Josipu Đakiću, virovitičko-podravskom županu Tomislavu Tolušiću, vijećnicima Općinskog vijeća, predsjednicima mjesnih odbora, djelatnicima općinske uprave i svima koji svojim djelovanjem u našoj lokalnoj zajednici promiču Općinu Sopje.

 

Zahvaljujem svima koji podržavaju naše projekte i nastojanja da Općinu Sopje učinimo što primamljivijom za poduzetnike i  potencijalne investitore koji bi omogućili nova zapošljavanja i  razvoj sopjanskog kraja.

 

Svim žiteljima Općine Sopje čestitam Dan Općine i blagdan  općinskog zaštitnika sv. Florijana.

(preneseno sa www.icv.hr)