Poštovani predstavnici i članovi udruga koje djeluju na području Općine Sopje  želimo Vas još jednom upozoriti da je rok za usklađenje rada udruge s novim Zakonom o udrugama 01. listopad ove godine.

Izvod iz zakona:

Usklađivanje s odredbama ovog Zakona

Članak 55.

(1) Udruge su dužne uskladiti svoje statute s ovim Zakonom u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog Zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu.

(2) Za udruge koje ne usklade svoje statute sukladno odredbama ovog Zakona, nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge iz članka 48. ovog Zakona i pokretanje postupka likvidacije udruge.

(3) U slučaju da nadležni ured donese rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, za likvidatora će odrediti osobu ovlaštenu za zastupanje upisanu u registar udruga.

....

 

Također Vas želimo informirati da će se vrlo brzo raspisati  Natječaj  za  financiranje rada udruga iz Proračuna Općine Sopje za 2016. godinu, a kojim će biti definirano da sve udruge koje nisu izvršile usklađivanje te nisu upisane u Registar udruga NEĆE moći ostvariti sredstva za financiranje javnih potreba koje Općina Sopje dodjeljuje sukladno Odluci o proračunu.

Molimo Vas da što hitnije izvršite usklađivanje sa Zakonom te da na svojim sastancima u udrugama dogovorite programe koje planirate nominirati na Natječaju koji će biti raspisan koncem kolovoza.

 

JUO Općine Sopje