Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje sukladno doznačenim sredstvima pomoći za ogrjev izdaje:

O  B  A  V  I  J  E  S  T

kojom se obavještavaju korisnici zajamčene novčane pomoći, a koji su podnijeli Zahtjev za isplatu pomoći za ogrjev putem ovoga odjela, da će  podjela  novčane pomoći započeti

u  PONEDJELJAK  od  9,00  sati.

Podjela novčane pomoći do konačne isplate vršiti će se svakoga radnog dana u vremenu od    9,00    do    14,00

sati u prostorijama Općine Sopje, Kralja Tomislava 20,   SOPJE.