Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije rasporedilo je sredstva pomoći po Programu održivog razvoja lokalne zajednice te je tako Općina Sopje dobila za realizaciju projekta uređenja komunalne infrastrukture - uređenje centra naselja Sopje iznos  od  500.000,00 kn.

Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnog razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Kroz program se na godišnjoj razini sufinanciraju projekti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstanih u skupinu razvijenosti ispod 100% prosjeka Republike Hrvatske, a za koje se ocjenjuje da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj.

Načelnik Josip Granjaš će u srijedu. 25.05.2016. godine potpisati ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom.

Zahvaljujemo nadležnom Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU na prepoznatoj važnosti našeg projekta i na brizi koju nadležno Ministarstvo posvećuje regionalnom razvoju.

Popis i visinu dodijeljenih projekata možete pogledati na linku:

CENTAR BOČNO L

SAM_1098