19_102758_84_006989-sveti_nikola

Draga djeco!

Općina Sopje i ove godine vas daruje za Sv. Nikolu prigodnim poklon paketima.

Podjela paketa biti će u petak 04.12.2015.
u školi Josipovo u 9,00 sati,
u školi Novaki u 10,00 sati,
u školi Vaška u 11,00 sati.

Priredba s podjelom darova za djecu iz Sopja, Grabića, Nove Šarovke i
Gornjeg Predrijeva biti će u mjesnom domu u Sopju u 16,00 sati.

Pravo na pokoln - pakete imaju sva djeca u dobi od
0 – 10 godina.

Načelnik  Josip Granjaš