Općina  Sopje  iz  svog  Proračuna  sufinancira  rad  Mjesnih odbora  i  udruga  sa  područja  Općine  Sopje,  te  organizacija  van  Općine  Sopje  koje  su  bitne  za   Općinu  Sopje  u sustavu  zaštite  i  spašavanja i sl.

Da bi se mogla isplaćivati sredstva  za tekuću godinu zakonska je obaveza podnijeti Izvješće o utrošenim sredstvima dobivenim iz Proračuna Općine Sopje u tekućoj godini te po završetku fiskalne godine dužni ste podnijeti i  završno financijsko izvješće (Sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti - do 28.02.), a koja će se dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i suglasnost.

Udrugama koji ne dostave  gore  nabrojanu dokumentaciju u zakonskom roku, iako su Proračunom obuhvaćene, obustaviti će se financiranje iz Proračuna u ovoj fiskalnoj godini.

Načelnik:

Josip Granjaš