Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sopje je za dan 27. prosinac 2016.godine sazvao 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sopje s slijedećim

D n e v n i m   r e d o m:

1. Aktualni sat;
2. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća;
3. Usvajanje Analize stanja sustava CZ u Općini Sopje za 2016.g.
4. Usvajanje Smjernica razvoja sustava CZ za 2017.godinu;
5. Usvajanje Plana razvoja sustava CZ-e za 2017.godinu s trogodišnjim fin. učincima;
6. Usvajanje Odluke o III. Izmjenama i dopunama PPU Općine Sopje;
7. Usvajanje Odluke o gradnji mrtvačnice Španat;
8. Usvajanje Odluke o visini naknade za korištenje Društvenih domova Općine Sopje;
9. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Plana Proračuna Općine Sopje za 2016.god.;
10. Donošenje Odluke o Planu Proračuna Općine Sopje za 2017.godinu s projekcijom za 2018. i 2019.godinu;
11. Donošenje Odluke o izvršavanju Plana proračuna Općine Sopje za 2017.godinu;
12. Usvajanje Plana razvojnih programa Općine Sopje za 2017.godinu;
13. Donošenje pripadajućih Programa potreba u sportu, kulturi, socijalnoj skrbi, obrazovanju i djelatnostima CZ-e;
14. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.;
15. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.
16. Donošenje Programa korištenja sredstava legalizacije u 2017.godini
17. Donošenje Programa utroška šumskog doprinosa za 2017.g.

Molimo vijećnike da se odazovu  sazivu, a o eventualnoj spriječenosti i nedolasku da obavijeste Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje ili Predsjednika Općinskog vijeća zaključno s danom održavanja sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Horvat