Općina Sopje izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Sopje. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 07. svibnja do 21. svibnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 08:00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Sopje, Kralja Tomislava 9.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Sopje.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sopje moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje, Kralja Tomislava 9, Sopje, zaključno sa 21. svibnjem 2018. godine.