Poštovani,

u suradnji sa osnovnim školama -  OŠ "Eugena Kumičića", Slatina   i  OŠ "Davorina Trstenjaka" Čađavica dogovoreno je da Vi (kao korisnici potpore sufinanciranja nabavke udžbenika od 1. - 4. razreda za Vašu djecu)  ne morate pribavljati Potvrdu o upisu djeteta u navedene obrazovne ustanove, već će škole popis djece nakon početka nove školske godine 2017/2018. dostaviti izravno nama u Općinu Sopje,  a  Vi ćete  samo podnijeti Zahtjev za sufinanciranje s ostalim traženim podacima prema  dokumentu u privitku:

 

Općina Sopje

Jedinstveni upravni odjel