Na jučerašnjoj sjednici Vijeća Općine Sopje donijeto je nekoliko Odluka važnih za rad i funkcioniranje općine.  Prije svega to je usvajanje Proračuna za 2016.godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

Proračun Općine Sopje za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

RAČUNA PRIHODA I RASHODA

                                                                       Plan proračuna 2016        Projekcija  2017            Projekcija  2018     Prihodi poslovanja                                                     4.819.500,00              4.219.000,00                4.141.900,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                       850.000,00            1.100.000,00                   858.500,00

UKUPNO PRIHODA             5.669.500,00               5.319.000,00               5.000.400,00

Rashodi poslovanja                                                   4.048.000,00              4.241.500,00                4.364.205,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                1.621.500,00               1.077.500,00                   636.195,00

UKUPNO RASHODA            5.669.500,00              5.319.000,00                5.000.400,00

 

Jučer je na sjednici izglasan i jedan od najvažnijih općinskih dokumenata, a riječ je o Strategiji razvoja Općine Sopje za razdoblje 2015.- 2020. godine. Njezinom izradom, Općina je dobila dokument koji je bitan za kvalitetno planiranje Proračuna i korištenje fondova Europske unije. Poseban naglasak u Strategiji stavljen je na razvoj poljoprivrede, kao osnovne gospodarske grane te je Općina Sopjeu budućnosti zamišljena kao moderno poljoprivredno, proizvodno i turističko središte Virovitičko-podravske županije.

Ova dva dokumenta "okvir" su razvoja Općine Sopje za slijedeće razdoblje, a najznačajniji projekti koji su dio oba dokumenta planiraju se sufinancirati sredstvima iz Fondova EU i Fondova i ministarstava RH