Ovim je Proračunom i izmjenama i dopunama izmjena PPU općine Sopje posebno značenje dano poduzetništvu i razvoju gospodarstva kao temelju razvoja ruralnih sredina.
Općinsko vijeće općine Sopje je na tom tragu, na svojoj 9. Sjednici koja je održana 21.11.2014.godine usvojilo Proračun za 2015.godinu s projekcijom Proračuna za razdoblje 2015.-2017.godine s pripadajućim Programima potreba u odgoju i obrazovanju, Programima potreba u kulturi i športu, Programom gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Programom javnih potreba pomoći stanovništvu, Programom javnih potreba zaštite i spašavanja.

Proračun za 2015.godinu iznosi 5.518.000,00 kn, a predviđa gradnju i dovršetak objekata bitnih za općinu Sopje za koje je predviđeno djelomično sufinanciranje putem Fondova EU u mjeri 7. Od važnijih stavki to su: sekundarni vod vodovoda u naselju Gornje Predrijevo, asfaltiranje ceste prema Novačkoj Đoti, uređenje općinskog središta u Sopju, dovršetak MD u Grabiću, gradnja kuće oproštaja, gradnja dječjeg igrališta, gradnja solarne elektrane za potrebe općinske uprave i t. d.

Po prvi puta u Proračunu općine Sopje predviđena su sredstva za poticanje poduzetništva kojima se želi pomoći mladim poduzetnicima i novoosnovanim obrtima i tvrtkama na području općine Sopje da lakše prebrode prvu godinu poslovanja.

Odlukom o II ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Sopje usvojene su pretpostavke za gradnju objekata komunalne infrastrukture i razvoj poduzetništva te je izvršeno usklađivanje s izmjenama i dopunama PPU VPŽ. Na zahtjev pojedinaca i članova Mjesnih odbora povećana su građevinska područja pojedinih naselja te su u Plan dodane i dvije nove poduzetničke zone koje se nalaze u neposrednoj blizini sustava navodnjavanja Kapinci - Vaška (Zona Sopje-Kapinci površine cca 28 ha i Zona Vaška površine 3,7 ha).