Općinska uprava

U privitku se nalazi Zapisnik sa otvaranja pristiglih Prijava na natječaj za dodjelu sredstava za financiranje javnih potreba Općine Sopje u 2017.godini.