Općina Sopje izlaže na Javni uvid ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sopje.

Uvid u ispravak Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 18. lipnja do 04. srpnja 2019. godine izvršiti radnim danom od 08:00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Sopje, Kralja Tomislava 20.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na ispravak Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Sopje.

Prigovori na ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sopje moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje, Kralja Tomislava 20, Sopje, zaključno sa 02. srpnjem 2019. godine.